Revelations: The Poison of Free Thought, Part II
S Mark Gubb

Mobile Homestead
Mike Kelley

22.10 – 17.12.16


Cerflun newydd gan S Mark Gubb a gomisiynwyd gan g39 ac Artangel ac sy’n cael ei ddangos ochr yn ochr â Mobile Homestead gan Mike Kelley, mae’n rhan o’r Casgliad Artangel unigryw, mae’n cael ei arddangos yng Nghymru am y tro cyntaf fel rhan o Caerdydd Gyfoes. Mae hwn yn rhan o broject amlochrog i Gubb, gyda’r cyfan yn dod o dan y teitl ‘Revelations’, project sy’n cael ei arddangos ar hyn o bryd yn Oriel SYSON, sef ogof yn Nottingham, ac ar hysbysfwrdd wrth ymyl ffordd ryngdaleithiol yn America.

Cefnogir gan y Casgliad Artangel a Sefydliad Mike Kelley

Proffil o’r Artist
Mae S Mark Gubb (g.1974, Margate) yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd ac yn defnyddio cyfryngau amrywiol gan gynnwys cerfluniau, fideo, sain, gosodiadau a pherfformiadau. Mae testunau ei waith yn deillio o ddiwylliant cymdeithasol a gwleidyddol ei fagwraeth; y pethau gwych ac ofnadwy a'i swynodd am y byd rydyn ni'n byw ynddo. Mae hyn yn aml yn cael ei gyflwyno ar ffurf ail-werthusiad ac ail-ddehongliad o ddiwylliant cyfoes a hanes, gan ein pryfocio i ystyried ein cyfraniad at ein byd. Mae ei waith wedi’i arddangos yn eang, yn unigol ac mewn arddangosfeydd grŵp, gan gynnwys yn Turner Contemporary (Margate), Dublin Contemporary, Oriel Aspex (Portsmouth), Oriel Postmasters (NYC), Oriel Matthew Bown (Berlin), Mostyn (Llandudno), Oriel Ceri Hand, (Lerpwl), Oriel Castlefield (Manceinion), ICA (Llundain) a PS1 MoMA (NYC).

Mike Kelley (g. Detroit, 1954, m. Los Angeles, 2012) yw un o artistiaid mwyaf dylanwadol ein hoes. Roedd gwaith Kelley yn amharchus ond hyddysg, yn bynciol ond breuddwydiol. Defnyddiai amrywiaeth o arddulliau a steiliau, gan gynnwys perfformiadau, gosodiadau, darlunio, peintio, fideo, ffotograffiaeth, gwaith sain, testun a cherflunio. Gweithiodd hefyd ar brojectau curadurol; cydweithiodd â llawer o artistiaid a cherddorion eraill, gan adael corpws aruthrol o ysgrifennu beirniadol a chreadigol.

Lleoliad
g39 Stryd Oxford
Caerdydd CF24 3DT

Dyddiad Rhagolwg
21.10.16, 17:00–20:00

Ar agor
Mercher–Sadwrn
11:00–17:00

Doleni
www.smarkgubb.com
www.sysongallery.com

Credit
Go F- Yourself With Your Atom Bomb, 2014.
Photographic print