Chapter

Chapter - Mae Chapter yn ofod diwylliannol aml-gelfyddydol uchelgeisiol yng Nghaerdydd sy'n cyflwyno a chynhyrchu celfyddyd, perfformiadau a ffilmiau rhyngwladol ochr yn ochr â gofod cymdeithasol deinamig.Yn un o'r canolfannau celfyddydol mwyaf a mwyaf uchelgeisiol yn Ewrop, mae'n fan cyfarfod nodedig a gwahanol ar gyfer ffilmiau annibynnol, perfformiadau, celfyddyd a syniadau.

Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, cynhyrchu ac yn cyflwyno projectau celfweledol a chelfyddydau byw cyfoes, gan gynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac eang o arddangosfeydd, preswylfeydd, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid o Gymru ac yn rhyngwladol.

www.chapter.org

Ffotogallery

Ffotogallery yw’r asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru. Mae’r sefydliad, a ddaeth i fodolaeth ym 1978, yn cyflwyno arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn yn Nhyˆ Turner ym Mhenarth ac mewn safleoedd amrywiol yng Nghaerdydd, rhannau eraill o Gymru ac yn rhyngwladol.

Ffrwyth dychymyg y sefydliad hwn yw’r Wˆyl eilflwydd Diffusion: Gwˆyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd, ac mae’n arwain y rhaglen gydweithredu ryngwladol European Prospects. Mae Ffotogallery yn ehangu ei effaith a’i apêl drwy arddangosfeydd teithiol, cydweithrediadau â sefydliadau ac orielau eraill, cyhoeddiadau print ac ar–lein a rhaglen ddysgu ac ymgysylltu helaeth, gan weithio gyda grwpiau ac unigolion o bob cefndir.

www.ffotogallery.org

g39

Mae g39 yn sefydliad amlwg a arweinir gan artistiaid. Mae ganddo fan arddangos, mae’n meithrin cymuned o artistiaid ac yn cynnig adnoddau. Mae bellach wedi’i leoli mewn hen ffatri sy’n cynnig mwy o le a mynediad gwell i bobl weld ei raglenni amrywiol, o arddangosfeydd mawr a symposia ffurfiol i brojectau arbrofol a digwyddiadau bach.

Mae g39 hefyd yn cynnal Rhaglen Adnoddau Artistiaid Cymru, sy’n cynnig adnodd mynediad agored, man hyfforddiant a chymuned i artistiaid. Mae Warp yn cynnig rhwydwaith cymorth i artistiaid drwy sesiynau un-i-un a sesiynau grŵp, seminarau, gweithdai, sgyrsiau, tripiau a digwyddiadau cymdeithasol. Ers 2008 mae Warp wedi cefnogi gyrfaoedd cannoedd o artistiaid. Mae Warp yn rhan fawr o sut mae g39 yn cyfathrebu ag artistiaid yng Nghymru.

www.g39.org

Artes Mundi

Mae Artes Mundi yn sefydliad celfyddydol rhyngwladol sy’n canfod, cydnabod a chefnogi artistiaid gweledol cyfoes sy’n ymgysylltu â’r cyflwr dynol, realiti cymdeithasol a’r profiad byw. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei Arddangosfa a’i Wobr ryngwladol eilflwydd. Bydd un o’r artistiaid ar y rhestr fer yn ennill gwobr o £40,000, y wobr gelf fwyaf yn y DU ac un o rai pwysica’r byd.

www.artesmundi.org


Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, eich profiadau chi sy’n cyfeirio creadigrwydd. Rydyn ni’n rhoi cyfleodd i chi weld pethau’n wahanol, i astudio disgyblaethau a diwylliannau. Rydyn ni’n eich gwthio i ehangu eich gorwelion a meithrin eich sgiliau bob dydd. Dysgwch sut i lywio eich dyfodol. Felly pan fyddwch chi’n ein gadael ni–i ddechrau gweithio, i gymryd eich cam astudio nesaf neu i sefydlu eich busnes eich hun–byddwch chi’n barod i newid y byd.

cardiff–school–of–art–and–design.org

Gwnaed â Llaw

Yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, eich profiadau chi sy’n cyfeirio creadigrwydd. Rydyn ni’n rhoi cyfleodd i chi weld pethau’n wahanol, i astudio disgyblaethau a diwylliannau. Rydyn ni’n eich gwthio i ehangu eich gorwelion a meithrin eich sgiliau bob dydd. Dysgwch sut i lywio eich dyfodol. Felly pan fyddwch chi’n ein gadael ni–i ddechrau gweithio, i gymryd eich cam astudio nesaf neu i sefydlu eich busnes eich hun–byddwch chi’n barod i newid y byd.


cardiff–school–of–art–and–design.org