Peacecamp 2014

Jemima Brown
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Gan fyfyrio am y gwrthdystiadau gwrthniwclear hanesyddol yng Nghomin Greenham, daw Peacecamp 2014 o gyfres barhaus o gerfluniau a wnaed o eitemau y daethpwyd o hyd iddynt - fflasgiau thermos, lampau corwynt a stofiau gwersylla - sy'n dathlu'r merched a brotestiodd yn erbyn arfau niwclear yng Nghomin Greenham yn Berkshire.

Mae’r cerfluniau, sy’n 1/3 o’u maint go iawn, yn cyfuno portreadau ffigurol ag eitemau y daethpwyd o hyd iddynt - fflasgiau thermos, lampau corwynt a stofiau gwersylla – yn lle darnau o’r corff.

Mae’r gwaith yn dathlu’r merched a wrthdystiodd yng Nghomin Greenham am 20 mlynedd, gan gynnwys y rhai a arweiniodd yr orymdaith o Gaerdydd i Berkshire.

Proffil o’r Artist
Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Jemima Brown wedi gweithio ym maes cerfluniau, llunio, perfformio a delweddau symudol, gan arddangos ei gwaith yn y DU a thramor. Enillodd Ysgoloriaeth Fulbright yn UCLA, Los Angeles ac, yn ddiweddarach, Wobr Cerflunio Mark Tanner 2010/11 yn Llundain. 

Mae gwaith cerflunio a gosodiadau Jemima'n mynd i’r afael â strwythurau cymdeithasol a hanesion personol a gwleidyddol, yn aml yn canolbwyntio ar gynrychioli merched, gan fynegi hunanddelweddau merched drwy ddewisiadau defnyddwyr a ffyrdd o fyw.

Gan ddefnyddio amrywiaeth eang o gyfryngau mae’n defnyddio penderfyniadau ffurfiol ar gerfluniau, naratif awgrymedig a beirniadaeth gymdeithasol i greu naratif gweledol cymhleth a gwaith sy’n ei greu ei hun. Mae ei gwaith diweddar wedi addasu maint, arwynebau a deunyddiau i amlygu ac amharu ar wedd ddiwylliannol merched; ‘the Hollywood starlet’, ‘the Hoxton hipster’, ‘the Greenham Common woman’...

Lleoliad
Stiwt, Tŷ Dewi Sant, 15 Stryd Wood, CF10 1ER

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn
11am – 6pm

Rhagolwg 
4 Hydref 2014
6pm

Doleni
jemimabrown.com