Radio Nought

Samuel Hasler
Dydd Mercher 15–16 Hydref / 22–23 Hydref / 29–30 Hydref / 5–6 Tachwedd 2014


Ar y rhaglen radio fyw hon, mae llais unig yn mwydro am ryfeddodau, clichés a straeon rhyfedd: yn trafod y pethau llai normal yng Nghaerdydd.

Llais dynol unigol yn darlledu’n y nos. Dyma ddarllediad o ymylon y gwybodus. Gwrandewch ar straeon tywyll, jociau cymysglyd, mythau gwych ac arbrofion mewn gormodedd, darnau o areithiau, chwarae ag amser, a gofod brawychus, troellog. Dyma straeon y dyfodol agos a’r gorffennol pell; anturiaethau y byddwch yn eu profi – nosweithiau a allai fod, dinasoedd a allai fodoli.

Bydd y set hwyr hon o ddarllediadau radio distrwythur yn defnyddio deunydd The Twilight Zone, ffuglen noir, hiwmor amgen a phethau tebyg. Mae’r darllediadau’n defnyddio’r nos am ryddhad o’r radio arferol ac i synfyfyrio am y bobl ryfedd a allai fod yn gwrando. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar un llais sy’n ymhelaethu ac yn ailadrodd cyfres o straeon hunanfywgraffiadol rhyfedd.

Proffil o’r Artist
Mae Samuel Hasler yn artist sy’n gweithio yng Nghaerdydd. Mae ei ddull o greu celfwaith yn amrywiol, ac yn cynnwys ysgrifennu, perfformio, printio a gosodiadau. Yn ddiweddar, cyflwynodd waith gyda Book Works (Llundain), The Whitstable Biennale, Spike Island (Bryste) a’r Arnolfini (Bryste). Mae gwaith celf Samuel yn defnyddio clichés, straeon, ffuglenni a hunanfywgraffiad, gan adael i bethau orgyffwrdd i fod yn ddireidus ac anghyfforddus.

Lleoliad
98.7FM Radio Cardiff

12am-2am