Spillers Biscuit-2.jpg
 

Reflections Towards a Well-tempered Environment

Alex Rich
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Mae’n bleser gan g39 weithio gyda’r artist a’r dylunydd Alex Rich ar gyfres o ymyriadau ledled y ddinas sydd wedi’u hysbrydoli i raddau gan brofiad a threftadaeth forol masnachu rhyngwladol Caerdydd. Weithiau’n eiconig, weithiau’n wamal, mae’r ymyriadau hyn yn ein galluogi i brofi’r ddinas mewn ffyrdd newydd, fel safleoedd i gynnal gweithgareddau.

Mae'r broses meddwl, ymchwilio a chynllunio wedi tywys Alex i bob rhan o Gaerdydd i chwilio am safleoedd dirgrynol, y teitl arall ar y project hwn gan Alex oedd Pafiliynau Posibl.Bydd y project yn digwydd ar draws nifer o'r safleoedd hyn gan gynnwys:Stryd Working, Camlas Gyflenwi’r Dociau, Morglawdd Bae Caerdydd, a'r fynedfa i Fasn y Rhath.

Proffil o’r Artist
Mae Alex Rich yn byw ac yn gweithio ym Mhenarth. Astudiodd Gyfathrebu Gweledol yng Ngholeg Goldsmiths, Llundain a Choleg Dylunio a Chyfathrebu Ravensbourne rhwng 1994 a 1997. Gan ystyried ffurfiau ar gyfathrebu fel adnodd yn ein ffabrig cymdeithasol, ac amlygu ei hun ar draws disgyblaethau, mae ei brojectau diweddar yn cynnwys: Don't Look Back, Ancient & Modern, Llundain; This is serious, Biel, Y Swistir; Empty Words, Swiss Institute, Efrog Newydd; Things to Say, Kunsthalle Sankt Gallen, Y Swistir; A Recent History of Writing & Drawing, ICA, Llundain.

Lleoliad
Working Street , CF10 2DP ac amryw leoliadau o amgylch y ddinas i gael ei datgelu ...

Doleni
g39.org