Richard Woods

3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Ac yntau wedi’i ysbrydoli gan hanes Castell Caerdydd – yn enwedig y bartneriaeth bwysig rhwng 3ydd Ardalydd Bute a’r pensaer William Burges – mae Richard Woods wedi bod yn gweithio yn nhiroedd y castell i lunio teyrnged annisgwyl a doniol i addurniadau mewnol godidog yr adeilad.

Wedi'i guradu gan Chapter

Proffil o’r Artist
Mae Richard Woods yn enwog yn rhyngwladol am ei weddnewidiadau, ei baentiadau a’i gerfluniau pensaernïol nodedig sy’n gwyro hanes y celfyddydau addurniadol, dyluniadau ymarferol ac iaith graffeg i mewn i ddulliau ffraeth o chwarae â delwedd ac arwyneb.

Ganed Richard Woods ym 1966 yn Swydd Gaer yn y DU. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gelf Caer-wynt ac Ysgol y Celfyddydau Cain Slade. Mae’n byw ac yn gweithio yn Llundain.

Mae Woods wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol ac mae ei brojectau diweddaraf yn cynnwys comisiynau pwysig ym Mhrifysgol Caerfaddon (2014); A Maze for Yorkshire, Wakefield (2013); Cronfa Celfyddyd Gyhoeddus a Lever House, Efrog Newydd (2010) a gwaith ar y cyd ar amrywiaeth eang o ddodrefn gydag Established & Sons. Mae gwaith Woods wedi’i gynnwys mewn casgliadau o bwys rhyngwladol gan gynnwys Casgliad Saatchi, Llundain; Casgliad Frank Cohen, Manceinion / Wolverhampton a Chasgliad Jumex, Mecsico. Mae’n cael ei gynrychioli gan Works I Projects.

Lleoliad
Castell Caerdydd
Heol y Castell
CF10 3RB