ALL PALACES ARE TEMPORARY PALACES

Robert Montgomery


Mae ‘ALL PALACES ARE TEMPORARY PALACES’ yn osodiad goleuadau mawr ar do maes parcio NCP yn Lôn Great Western. Mae’n dryllio nenlinell Caerdydd mewn modd enigmatig sy’n annog i ni feddwl am ein lle yn y bydd yn ystod adeg o drybini mawr. Mae’n rhan o gyfres o weithiau gan Robert Montgomery ynghyd â’r darn ategol i Wˆyl Nuart yn Norwy, sy’n darllen ‘ALL EUROPE MUST BE EVERYWHERE A REFUGE FOR THE BROKEN–HEARTED’. Gan annog cydymdeimlad, mae’r artist yn cefnogi ymgyrch #refugeeswelcome.

Lleoliad
Lôn Great Western,
Caerdydd CF10 1SZ