Simon Fenoulhet

Preswylfeydd


Mae'r artist o Gaerdydd Simon Fenoulhet yn mynd islaw’r ddinas i weld beth sydd o dan ein strydoedd, gan grwydro twnneli, seleri, isloriau, ogofâu, claddgelloedd, clybiau nos a bynceri. Drwy’r broses hon bydd yn creu map amgen i’r ddinas, yn gysylltiedig â marcwyr uwch y llawr i bobl y strydoedd gael gwybod beth sydd o dan draed.

simonfenoulhet.co.uk

 

Rhagor o wybodaeth
Mae Simon Fenoulhet yn artist sy’n chwarae â’n rhagdybiaethau o’r byd materol drwy gyfrwng eitemau bob dydd, gan ddod at ganlyniadau annisgwyl. Mae gweddnewid yn thema gyson yn ei waith, yn ailgyflwyno’r cyfarwydd mewn ffyrdd sy’n peri i ni newid y ffordd yr edrychwn ar y byd. Drwy wneud golau’n rhan graidd o bob darn, mae hen deganau, lasys a llwyau te yn canfod ystyr newydd, gan newid eu defnydd gwreiddiol. O ganlyniad i’w ymchwil, mae wedi dod yn hoff o lefydd tywyll, lle daw’r golau lleiaf yn arwyddocaol. Hafan i dristwch yw ei stiwdio.

Proffil o’r Artist
Astudiodd Simon Fenoulhet Gelf Gain yng Ngholegau Celf Casnewydd a Chaerdydd, gan ennill gradd meistr ym 1987. Ers hynny mae wedi gweithio ledled Cymru fel artist, addysgwr ac ymgynghorydd celf gyhoeddus, gan gynnwys cyfnod fel Dirprwy Gyfarwyddwr Celfwaith Cymru rhwng 1991 a 2002. Yn 2012 derbyniodd Wobr Cymru Greadigol, gan ei alluogi i ddatblygu mwy o osodiadau ar thema golau yn ei stiwio yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter, Caerdydd. Enillodd y Fedal Aur am Gelf Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2010, a hyd at fis Gorffennaf 2013 roedd yn gweithio’n rhan amser fel Uwch Ddarlithydd mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd. Mae bellach yn artist ac yn ymgynghorydd celf llawrydd.