Stiwdios Agored

Stiwdios ledled y ddinas
25 – 26 Hydref 2014

cardiffopenstudios.com

Daw dros 100 o artistiaid ledled y ddinas ynghyd i agor eu stiwdios i’r cyhoedd fel rhan o Datgelu/Celu ar gyfer Caerdydd Gyfoes 2014. Ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Mae gan Gaerdydd sîn fywiog ac amrywiol gyda rhai artistiaid yn gweithio mewn stiwdios unigol ac eraill mewn cydweithfeydd ym mhob cwr o’r ddinas. Mae Penwythnos Stiwdios Agored Caerdydd yn gyfle i ymweld â’r llefydd hyn. Bydd map gweithgareddau melyn ar gael am ddim gan Caerdydd Gyfoes i’ch helpu i ganfod a mwynhau’r llefydd hyn ar draws y ddinas. 

Rhagor o wybodaeth
Mae Stiwdios Agored Caerdydd yn datblygu’n ddigwyddiad blynyddol. Bydd dros 100 o artistiaid yn cymryd rhan yn 2014. Ceir rhagor o wybodaeth yn www.cardiffopenstudios.com. Mae artistiaid yn rhan o ffabrig dinas ac maent yn ymateb i’r gymuned y maent yn byw ynddi. Arddangosant waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol gan gyfrannu at hunaniaeth ddiwylliannol ehangach Caerdydd. Mae Stiwdios Agored Caerdydd yn gyfle i weld celf yn cael ei chreu, gan annog pobl i fod yn fwy creadigol wrth iddynt gael cipolwg ar y ffordd y mae artistiaid yn gweithio heddiw.