Taith The Told and Untold

Sam Perry
4, 11, 18 a 25 Hydref 2014


Mae The Told and Untold Tour yn gyfres o deithiau bws lle nad ydych yn gwybod i le rydych chi’n mynd. Bob penwythnos drwy fis Hydref bydd artist penodol, ag uwchseinydd yn ei law, yn eich tywys ar daith drwy’r ddinas a’r mannau cudd a dirgel.

Mae The Told and Untold Tour yn amlygu dirgelwch teithio, gan ofyn i deithwyr adael i’r artist eu harwain. Daw’r cyffro o gamu ar fws i rywle anhysbys yn gatalydd i artistiaid a’r cyhoedd gyfnewid syniadau.

Proffil o’r Artist
Mae Sam Perry yn guradur, artist ac ysgrifennwr annibynnol. Mae wrthi’n datblygu projectau amlddisgyblaeth, gan weithio gyda chymuned ryngwladol o artistiaid a chydweithfeydd newydd. Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae ei waith curadurol wedi'i ddylanwadu’n benodol gan lenyddiaeth (yn arbennig llenyddiaeth glasurol-fodern) ac mae wedi datblygu ymdeimlad o'r ymylol a’r ystyriol wrth greu arddangosfeydd sy’n dangos gwaith mewn cyd-destunau gwahanol, arddeisyfol. Ymhlith ei brojectau diweddar mae ysgrifennu creadigol a sgyrsiau, gyda’r olaf yn defnyddio gwaith ymchwil curadurol ychwanegol a 'detritws’ thematig, gyda chanlyniadau perfformiadol yn aml.

Sadwrn 4 Hydref 2014, 2pm
Sam Aldrige ‘A Concise-ish History of Cardiff'

Sadwrn 11 Hydref 2014, 2pm
Thomas Goddard ‘Nato in My Town’

Sadwrn 18 Hydref 2014, 2pm
Roger Lougher ‘Cardiff Castle of Crossed Destinies’

Sadwrn 25 Hydref 2014, 2pm
Neil McNally ‘Far Off Things’

Lleoliad
Dechrau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, CF10 3NP