Taith y Cerfluniau 

Matt Cook
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Mae’r gwaith ar Lwybr Cerfluniau Matt Cook yn amrywio o ffigurau abstract maint llawn sy’n edrych dros y gamlas, i waith cudd yn yr ardal. Mae’r cerfluniau’n defnyddio prosesau naturiol fel gwynt a dŵr i greu synau a symudiadau sy’n dynwared yr amgylchedd.

Ond ychydig funudau o ganol dinas Caerdydd, mae taith gerdded y Gamlas yn fyd unigryw, yn lle neu’n adeg wahanol. Mae’r cerfluniau’n cydnabod hyn - y wedd benodol, gan amlygu a chyfuno synau a golygfeydd naturiol i greu profiad unigryw.

Proffil o’r Artist
Mae Matt Cook yn gweithio gyda deunyddiau y mae’n dod o hyd iddynt yn ei fywyd bob dydd; eitemau, synau, golygfeydd, safleoedd a phrofiad, y mae’n eu trawsnewid yn waith gosod a pherfformiadau sy’n ceisio ail-greu ei brofiad o'r byd. Mae ganddo ddiddordeb penodol yn y ddinas, ei gwedd a’i thopograffi, ac mae’n cael ei ysbrydoli drwy gerdded, edrych, gwrando, meddwl a theimlo. Mae’n datgelu adeileddau cudd ym mywyd bob dydd, synau a golygfeydd a brofwn yn rheolaidd, ond nad ydym fel arfer yn sylwi arnynt. Mae elfen fyw yn gyffredin yn ei waith – maent yn sonig neu'n ginetig neu’n dangos newid real neu ddychmygol.

Mae ei waith blaenorol yn cynnwys comisiynau ac arddangosiadau ar gyfer firstsite, Colchester; Wysing Arts, Caergrawnt; Chapter, Caerdydd; BCA, Bedford. Yn ogystal â’i waith, mae Matt hefyd yn rheoli Stiwdios Warwick Hall.

Lleoliad
Camlas Gyflenwi’r Dociau
gyferbyn â Schooner Way (Fenis Fach)

Taith dywys 12pm, Dydd Sadwrn 11 Hydref 2014, yn dechrau o’rThe ‘Stute