The ‘Stute

3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


The ‘Stute yw sefydliad Caerdydd Gyfoes sy’n atsain o Sefydliadau’r Glowyr, a arferai fod yng nghanol y rhan fwyaf o gymunedau glofaol yn Ne Cymru. Dyma ganolbwynt cymdeithasol ein gŵyl; mae’n lle cyhoeddus, yn oriel, yn llyfrgell, yn lle i gwrdd, yn ystafell ddarllen, yn ystafell gemau, yn fan gwybodaeth ac yn sgwrs. Bydd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau, gweithgareddau a phrojectau, Taro Sgwrs nos Fawrth rhwng 6.30pm a 9pm, a Chlwb Brecwast Warp ar fore Sadwrn rhwng 9:30am ac 11am.

Mae’r artistiaid sy’n cymryd rhan yn cynnwys Jemima Brown a Nicky Wire.

Roedd y Llyfrgell yn ganolbwynt i holl Sefydliadau’r Glowyr, ac mae gan y Stiwt gasgliad amrywiol o ddeunyddiau darllen yn y llyfrgell. Mae pob un o artistiaid Caerdydd Gyfoes wedi cyflwyno cyhoeddiad sy’n gysylltiedig â’u harfer; mae Public Zine Library, project sy’n mynd rhagddo gan y Collaborative Research Group, yn ymweld â ni o Margate; rydym yn cynnal detholiad o gyhoeddiadau wedi’i guradu gan Good Press, siop lyfrau ac oriel yn Glasgow; mae X Marks The Bökship wedi benthyca’r XARCHIVE i ni, a chasgliad o lyfrau a lansiwyd yn X Marks the Bökship yn Llundain; mae Warp wedi rhannu detholiad a gafodd ei guradu gan Lyfrgell Warp yn g39, Caerdydd; ac mae Llyfrgell Glowyr De Cymru wedi curadu detholiad o lyfrau a deunyddiau o’u harchif yn Abertawe.

 

Lleoliad
Tŷ Dewi Sant 
15 Stryd Wood
CF10 1ER

Dydd Mawrth – Dydd Gwener
11am – 6pm  
Dydd Sadwrn
9.30am – 6pm