UDO

Carwyn Evans
4 Hydref – 13 Rhagfyr 2014


Mae UDO yn ddarn newydd sylweddol o waith gan Carwyn Evans. Mae sŵn udo yn fynegiant uniongyrchol.

Mae gwaith cerflunio Carwyn wedi arwain at gydblethu dau ddiwylliant gwahanol – amaethyddiaeth a haute-couture. Mae ei waith yn ymwneud â’r ffaith ein bod yn anochel gynhyrchu wrth ddefnyddio, a fynegir drwy’r berthynas resymegol rhwng eau-de-toilette a chachiad. Mae profiad bob dydd yr artist yn llywio'r cyd-brofiadau hyn, gan arwain at dirwedd wrthgyferbyniol o bridd, arogl, persawr, dadfeiliad, argoel, awydd a ffieidd-dra.

Mae arfer Evans yn defnyddio, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ei brofiadau personol, diwylliannol ei hun wrth ystyried newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ehangach. Yn flaenorol mae wedi myfyrio am fudo, cyfieithu a throsi, a’u heffaith ar ddiwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth. Cyfeirir at hyn yn rhai o’r deunyddiau dewis yn ei waith diweddarach, wrth i dreftadaeth amaethyddol ei orffennol lunio’i eirfa - ond yn UDO mae’n ymwneud yn fwy â chynhyrchu a gweithgynhyrchu trefol gwahanol, cyflymach: high couture, y byd celf gyfoes, cynyrchiadau teledu a dyluniadau set yn erbyn newidiadau tymhorol arafach o ran cynhyrchu amaethyddol.

Proffil o’r Artist
Mae Carwyn Evans yn artist blaenllaw o Gymru. Graddiodd o’r Coleg Celf Brenhinol yn 2011, yr un flwyddyn ag yr enillodd Medel Aur Celf Gain Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Yn flaenorol, enillodd Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn yr Eisteddfod Genedlaethol (2000) ac ef oedd enillydd cyntaf Gwobr Ifor Davies yn 2003 am waith a gydnabu’r ‘ysbryd o weithredu dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru’.

Hefyd yn g39 yn Uned#1: Inga Burrows - Yr Ystafell Werdd (4 Hydref – 1 Tachwedd); Siân Melangell Dafydd – Foxy (15 Tachwedd – 13 Rhagfyr)

Lleoliad
G39, Oxford St, CF24 3DT