Watermark

Johana Hartwig
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Mae Watermark yn ymyriad yng nghanol y ddinas sy'n tynnu sylw at system gamlesi hanesyddol Caerdydd.Yn y Bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd camlesi a chamlesi cyflenwi yn llifo drwy Gaerdydd gan gludo haearn, dur a glo i'r dociau o'r cymoedd.Heddiw, mae system gamlesi Caerdydd yn llifo'n dawel dan balmentydd canol y ddinas. Mae Johana wedi ail-greu rhan o lwybr Camlas Morgannwg ar y palmant gan ddefnyddio dŵr gwasgeddedig.

Bydd llwybr a mesuriadau'r gamlas yn union yr un fath â rhai'r gamlas wreiddiol a bydd stensiliau pwrpasol yn cael eu defnyddio i 'ysgrifennu' enw a dyddiad y gamlas ar y palmant wrth ei hochr.Mae'r gwaith celf yn barhaus a thros dro, a bydd i’w weld am 1 - 4 wythnos, a thros amser bydd yn pylu a dod yn ddim ond atgof unwaith eto.

Proffil o’r Artist
Johana Hartwig yn ymateb i elfennau ffisegol ac ysbrydol lleoedd ac eitemau. Mae ei gwaith yn mynd i’r afael â gwerthoedd a'r diwylliant o ddefnyddio a thaflu, sy’n gysylltiedig â phresenoldeb pobl mewn amgylcheddau naturiol a threfol. Mae gwaith Johana yn ymwneud yn bennaf â safleoedd penodol, ac mae’n aml ar ffurf ymyriad. Yn 2013 sefydlodd Johana Art Shell i helpu i hwyluso gweithgareddau celf safle-benodol ac mae’n ymchwilio i ddyfrffyrdd cudd Caerdydd ac yn eu mapio.

Lleoliad
Lôn y Felin i’r Aes