wishboat

Sean Vicary a Stephen Knight
Curadur Arcadecardiff
23 Hydref – 30 Tachwedd 2014


Mae cwch papur wedi’i angori y tu allan i flaen Fenetaidd Arcêd y Frenhines. Wedi’i greu drwy realiti 3D, gallwch ei weld ar ddyfais symudol ar gamlas Cwmni Llywio Morgannwg, a arferai lifo ar y safle. Mae ffrwd o negeseuon testun o bedwar ban byd ar ochr y cwch, a anfonir gan bobl ledled y byd dros app.

Mae wishboat yn ystyried agweddau ar flaen Fenetaidd gwreiddiol Arcêd y Frenhines, a arferai fod yn gartref i wneuthurwyr a manwerthwyr offerynnau cerdd mwyaf Cymru, yn ogystal â stiwdios artistiaid. Dyma hefyd oedd cartref cyntaf Spillers Records yn y 1890au.

aprojectcardiff.wordpress.com

Proffil o’r Artist
Sean Vicary - Gan ddechrau gweithio gyda Super 8 Films ochr yn ochr â’i beintio, manteisiodd ar bopeth digidol gan ennill y sgiliau sydd eu hangen i greu’r ffurfiau y bu’n ceisio’u creu drwy ddarlunio. Darlledwyd ei waith yn y DU, a’i arddangos ledled y byd. Mae ei waith diweddar yn ystyried gofod a hunaniaeth, gan gyfuno gosodiad fideo ag animeiddio drwy borwr realiti ar ffôn symudol.

Stephen Knight – Stephen Knight – Steve Knight: yn datblygu ar gyfer iOS, Android a’r we. Mae’n dwlu ar dechnoleg. Mae’n byw yn y Gorllewin gwych gyda’i deulu hyfryd a gormod o gyfrifiaduron...

steve-knight.co.uk

 

Lleoliad
Blaen Fenetaidd i Arcêd y Frenhines, mynedfa Heol-y-Frenhines, CF10 2BY

Doleni
aprojectcardiff.wordpress.com
steve-knight.co.uk
seanvicary.com