Mae Caerdydd yn ddinas gyfleus ac mae’r rhan fwyaf o leoliadau Caerdydd Gyfoes o fewn pellter cerdded i’w gilydd – dyna’r ffordd orau o weld y ddinas.

 

The Angel
Castle St, Cardiff CF10 1SZ

Agored
Mawrth–Sul, 11:00–18:00

Dyma hyb oriel a phwynt gwybodaeth gwˆyl Caerdydd Gyfoes–dewch yma i gael newyddion am arddangosiadau a digwyddiadau, nôl canllaw neu gwrdd â’r tîm i ddysgu sut i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad.

Gwybodaeth i Dwristiaid
www.visitcardiff.com

 

Gwybodaeth Mynediad
Nod Caerdydd Gyfoes yw bod yn ŵyl gwbl hygyrch, fodd bynnag oherwydd natur amrywiol rhai o’r lleoliadau, ni ellir gwarantu hyn bob tro. Os oes gennych ofynion o ran mynediad, neu os hoffech gael gwybodaeth fanwl am hygyrchedd lleoliad penodol, ffoniwch 02920 878516 neu ewch i’n gwefan.


Trafnidiaeth Gyhoeddus Leol
Mae gwaith yn cael ei wneud ar Orsaf Fysus Caerdydd Canolog ar hyn o bryd, felly mae’r rhan fwyaf o fysus yn gadael o Heol y Porth. Mae bysus rheolaidd yn cysylltu’r ddinas gyfan, gyda theithiau byrion yn rhedeg o’r canol i Dreganna a’r Rhath am ddim ond £1.
cardiffbus.com

Tacsi
Defnyddiwch wasanaeth Tacsis Du Caerdydd neu drefnu taith gyda Dragon Taxis ar 02920 333333

Llety
Gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad drwy ddod o hyd i rywle gwych i aros yn:

visitcardiff.com/accommodation

Gwybodaeth Mynediad
Nod Caerdydd Gyfoes yw bod yn wˆyl gwbl hygyrch, fodd bynnag oherwydd natur amrywiol rhai o’r lleoliadau, ni ellir gwarantu hyn bob tro. Os oes gennych ofynion o ran mynediad, neu os hoffech gael gwybodaeth fanwl am hygyrchedd lleoliad penodol, ffoniwch 02922 330977 neu ewch i’n gwefan. 

Bwyd a Diod
Mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth wych o leoedd i fwyta ac yfed a fydd at ddant pawb am brisiau rhesymol. Dyma rai o’n hargymhellion:

Canolog
Bill’s
27–39 Arcêd Wyndham
Lôn y Felin CF10 1FH

Little Man Coffee
Ty Ifor
Heol y Bont
CF10 2EE

Waterloo Tea
Arcêd Wyndham
Yr Aes
CF10 1FH

Barkers
Arcêd Castell
CF10 1SZ

Bae Caerdydd
Crefft yn y Bae
Y Flourish,
Rhodfa Lloyd George, CF10 4QH

Y Rhath
Spit and Sawdust
Rhymney River Bridge Rd, 
Uned B, CF23 9AF

Milgi
213 Heol y Plwca, CF24 3JD

Treganna
Chapter
Market Rd, CF5 1QE