You wait for one, then three come all at once’

Andrew Cooper
3 Hydref – 9 Tachwedd 2014


Dyn yn derbyn celwydd i fyw bywyd heddychlon mewn byd afresymol.

Gwaith am ddisgwyliadau sy’n ein trechu, ynghylch dod ar draws pethau annisgwyl mewn bywyd bob dydd.

Mae’r ystryw ‘You wait ages for one, then three come all at once’ yn talu teyrnged i addasiad dadleuol Orson Welles ym 1938, a ddarlledwyd dros rwydwaith radio System Ddarlledu Columbia, o nofel The War of the Worlds (1898). Drwy addasu nofel wreiddiol HG Well’s i amseroedd modern a chan gynnwys darllediadau newyddion byw, taerwyd i’r darllediad greu panig a dicter dros UDA. Efallai bod rhywbeth felly'n llai tebygol o’n twyllo heddiw, ond gallai ddigwydd.

Proffil o’r Artist
Astudiodd Cooper yng Ngholeg Celf Brenhinol Llundain. Yn ystod ei 15 mlynedd yn Llundain gweithiodd gyda’r Cerflunydd a’r Artist adnabyddus, Syr Eduardo Paolozzi a Pentagram Design, Llundain.

Gan adleoli i Gaerdydd, symudodd ei stiwdio i Stiwdios BOSCH yn Ystum Taf. Ers symud yn ôl i Gymru mae wedi sicrhau nifer o gomisiynau a dyfarniadau amlwg gan gyrff celfyddydol a busnesau: gan gynnwys Artworks Wales, British Rail, Nwy Prydain a’r Lleng Brydeinig Frenhinol.

Mae’n dal i arddangos ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cafodd Wobr Purchase Prize yn dilyn sioe unigol ym Mhrifysgol Morgannwg a chafodd hefyd Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Lleoliad
Stadiwm y Mileniwm, Heol y PorthCF10 1NS